Falch Pakningssett høytrykkslange 2/5

Pakningssett 

Pakningssett for nonstop 2/5 høytrykkslange. 220/500 bar.

Med Falch Water Jetting/høytrykkspylere kan du med det rette tilbehøret gjøre en rekke ulike jobber.

Varenr: Z029E001

På lager

Produktansvarlig Probst, Aerolift, Starke Arvid Betong og Scanmaskin

Cato Holmen

cho@nom.no

47627244

Pakningssett 

Pakningssett for nonstop 2/5 høytrykkslange. 220/500 bar.

Med Falch Water Jetting/høytrykkspylere kan du med det rette tilbehøret gjøre en rekke ulike jobber.

Les mer om agenturet her:

Nytt stort og spennende agentur til Normann Olsen Maskin AS

Video:

Rengjøring av tak:

https://www.falch.com/en/videos/03-applications/cleaning-roofs.html

Rengjøring av fasade:

https://www.falch.com/en/videos/03-applications/cleaning-facades.html

Det er ingen informasjon om dette produktet.