Falch Scater 25 Vannfres/rengjøringsmaskin

Falch Scater 25 Vannfres/rengjøringsmaskin

Falch sin Scater 25 er et nyttig tilbehør for rengjøring og vasking, samt fjerning av for eksempel veimerking.

260 V, 3000 bar, max. 50l/m, 70ºC , 125 kW, max. 500-1500 rpm, selvdreven, Ø26mm, 1090 x 328 x 1131mm, 74 kg.

Med Falch Water Jetting/høytrykkspylere kan du med det rette tilbehøret gjøre en rekke ulike jobber.

Varenr: Z0000545

På lager

Produktansvarlig Probst, Aerolift, Starke Arvid Betong og Scanmaskin

Cato Holmen

cho@nom.no

47627244

Falch Scater 25 Vannfres/rengjøringsmaskin

Falch sin Scater 25 er et nyttig tilbehør for rengjøring og vasking, samt fjerning av for eksempel veimerking.

260 V, 3000 bar, max. 50l/m, 70ºC , 125 kW, max. 500-1500 rpm, selvdreven, Ø26mm, 1090 x 328 x 1131mm, 74 kg.

Med Falch Water Jetting/høytrykkspylere kan du med det rette tilbehøret gjøre en rekke ulike jobber.

Les mer om agenturet her:

Nytt stort og spennende agentur til Normann Olsen Maskin AS

Video:

Rengjøring av tak:

https://www.falch.com/en/videos/03-applications/cleaning-roofs.html

Rengjøring av fasade:

https://www.falch.com/en/videos/03-applications/cleaning-facades.html

Det er ingen informasjon om dette produktet.