Falch wheel jet 15-500-15-0-e

FALCH WHEEL JET 15-500-15-0-e

Denne enheten kan brukes til svært mange oppgaver. Som en frittstående enhet med forskjellige lanser eller i kombinasjon med en rekke tilleggsenheter. Antall bar kan tilpasses mellom 300 til 500.

Den har et maksimalt vannforbruk på 16 l/min og er strømdrevet.

Kan brukes til alt fra rengjøring av maskiner og uteområder med belegningsstein/asfalt til maling, grafitti, betong.

 

Varenr: g393

På lager

Produktansvarlig

Morten Berg

mab@nom.no

918 57 467

FALCH WHEEL JET 15-500-15-0-e

Denne enheten kan brukes til svært mange oppgaver. Som en frittstående enhet med forskjellige lanser eller i kombinasjon med praktiske tilleggsenheter. Antall bar kan tilpasses mellom 300 til 500.

Den har et maksimalt vannforbruk på 15 l/min og er strømdrevet.

Kan brukes til alt fra rengjøring av maskiner og uteområder med belegningsstein/asfalt til fjerning av maling.

Les mer om agenturet her:

Nytt stort og spennende agentur til Normann Olsen Maskin AS

Video:

Rengjøring av tak:

https://www.falch.com/en/videos/03-applications/cleaning-roofs.html

Rengjøring av fasade:

https://www.falch.com/en/videos/03-applications/cleaning-facades.html

 

Det er ingen informasjon om dette produktet.