Falch trail jet 125 2500-26-0-d

FALCH TRAIL JET 125 2500-26-0-D

Denne enheten kan brukes til svært mange oppgaver. Som en frittstående enhet med forskjellige lanser, eller i kombinasjon med en rekke tilleggsenheter. Antall bar kan tilpasses til mellom 1000 og 2500.

Den har et maksimalt vannforbruk på 26 l/min og er dieseldrevet.

Kan brukes til alt fra rengjøring av maskiner og uteområder med belegningsstein/asfalt, til fjerning av betong, maling, grafitti og rust med mer.

Den kan også benyttes til såkalt vannmeisling. Dette er en skånsom og effektiv måte å fjerne betong, ved for eksempel rehabilitering av gulv, tak eller vegger. Med ekstremt høyt vanntrykk fjernes betong uten å påføre noe ekstern skade på armering eller konstruksjon utenom selve arbeidsområde. I forbindelse med fjellsikring er det også et populært produkt for fjerning av løs stein.

Varenr: g556

På lager

Produktansvarlig

Morten Berg

mab@nom.no

918 57 467

FALCH TRAIL JET 125 2500-26-0-D

Denne enheten kan brukes til svært mange oppgaver. Som en frittstående enhet med forskjellige lanser, eller i kombinasjon med en rekke tilleggsenheter. Antall bar kan tilpasses til mellom 1000 og 2500.

Den har et maksimalt vannforbruk på 26 l/min og er dieseldrevet.

Kan brukes til alt fra rengjøring av maskiner og uteområder med belegningsstein/asfalt, til fjerning av betong, maling, grafitti og rust med mer.

Den kan også benyttes til såkalt vannmeisling. Dette er en skånsom og effektiv måte å fjerne betong, ved for eksempel rehabilitering av gulv, tak eller vegger. Med ekstremt høyt vanntrykk fjernes betong uten å påføre noe ekstern skade på armering eller konstruksjon utenom selve arbeidsområde. I forbindelse med fjellsikring er det også et populært produkt for fjerning av løs stein.

Det er ingen informasjon om dette produktet.