RONDA CF-502 FORUTSKILLER

En syklonforutskiller for både tørt og fuktig materiale. Ronda CF-502 forutskiller er en syklonforutskiller, som kan anvendes med eller uten plastsekk. Den settes foran en støvsuger eller en annen form for sugeenhet. Kan blant annet brukes i tilfeller hvor man suger meget fint støv og vil beskytte støvsugerens filtersystem, eller hvor man har behov for ekstra beholderkapasitet. Den kan også leveres i metallbeholder avledet for statisk elektrisitet (CF-502A).

Kontakt oss for et godt pristilbud!

 

Varenr: 84310161

På lager

Salg/Produktansvarlig Starke Arvid, Ronda, Sila

Johan Fredrik Küenholdt

jku@nom.no

+47 901 48 792

Ronda CF-501 kan utskille 98-99% av det oppsamlede materialet og kun en liten del av støvet havner i selve sugeenhet, noe som øker støvsugerfilterets levetid betraktelig. Med en oppsamlingkapasitet på 50 liter gir den mobile forutskilleren mulighet for oppsamling av større mengder materiale, samtidig som at arbeidradiusen økes.
Utskilleren kan samle opp materialet direkte i en kraftig plastsekk, som kan forsegles med en tilhørende lukkestrips. Herved sikres en lett og forsvarlig transport av det oppsamlede materialet.

Oppsamlingskapasitet 50 liter

Dimensjon 980 x 435 x 480 mm

Vekt 11,5 kg