Ronda NPU 1250 LUFTRENSER

RONDA NPU 1250 LUFTRENSER

RONDA NPU 1250 er en effektiv luftrenser til mindre oppgaver. Maskinen sikrer et godt arbeidsmiljø i forbindelse med for eks. nedbryting, asbestsanering eller renoveringsoppgaver, da den både kan redusere mengden svevestøv i luften og skape undertrykk i rommet hvor det jobbes.

Datablad

Be om et godt tilbud!

Varenr: 80291200

På lager

Salg/Produktansvarlig Starke Arvid og Ronda

Johan Fredrik Küenholdt

jku@nom.no

+47 901 48 792

RONDA NPU 1250 LUFTRENSER

RONDA NPU 1250 er en effektiv luftrenser til mindre oppgaver. Maskinen sikrer et godt arbeidsmiljø i forbindelse med for eks. nedbryting, asbestsanering eller renoveringsoppgaver, da den både kan redusere mengden svevestøv i luften og skape undertrykk i rommet hvor det jobbes. På denne måten forhindrer man at støvet sprer seg til andre deler av bygget.

Maskinen er utstyrt med et stort forfilter, som fanger opp det meste av svevestøvet, og et HEPA-14 filter, som holder tilbake de fineste og mest helseskadelige partiklene. Filterbelastningen kan følges på et manometer, som viser trykkfallet, når maskinen er i drift.

Vi anbefaler å plassere luftrenseren utenfor arbeidsområdet i en støvdør eller annen åpning. Alternativt kan maskinen stå i rommet, hvor der jobbes, og man kan så føre en Ø315 mm ventilasjonsslange ut av lokalet. Ved hjelp av den medfølgende adapteren kan man også koble til en slange på sugesiden.

• Robust luftrenser
• HEPA filter
• Indikator for filterbelastning
• Lett å håndtere

Datablad

Støynivå: 88 dB(A)

Størrelse: 570 x 485 x 875 mm

Vekt: 28 kg

Effekt: 320 W

Støynivå: 88 dB(A)

Størrelse: 570 x 485 x 875 mm

Vekt: 28 kg

Effekt: 320 W